MISIR

MISIR
Başkent Kahire
Konum Kuzeydoğu Afrika
İklim Sıcak ve kurak bir iklime sahiptir.

Harita Koordinatı

Önerilen Aşı ve İlaçlar

Rutin aşılar: Her yolculuk öncesi rutin aşılarınızın güncel olduğundan emin olun. Bu aşılar: Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR), Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Su çiçeği,  Polio ( çocuk felci ) ve yıllık grip aşısıdır. 

Kızamık aşısı:Kızamık birçok ülkede görülebildiğinden  ve son yıllarda dünya çapında salgınlar meydana geldiğinden, seyahate çıkmadan önce kızamığa karşı bağışıklık durumunuzdan emin olun.

COVID-19 aşısı:Seyahat etmeden önce COVID-19 için aşılarınızın tam olduğuna emin olun.

Hepatit A aşısı: Mısır’da yediğiniz veya kalacağınız yer neresi olursa olsun, kontamine su veya yiyeceklerle Hepatit A bulaşabileceğinden bu aşı önerilir.

Tifo aşısı: Mısır’da kontamine yiyecek ya da sularla tifo bulaşabilir. Bu aşı,  tifo riskinin  yüksek olduğu endemik bölgelerde , küçük şehir veya kırsal alanları ziyaret edecek, arkadaş veya akrabalarının evinde ikamet edecek yolculara ve yemek gezginlerine, özellikle 1 aydan fazla kalmaları durumunda önerilebilir.

Hepatit B aşısı: Hepatit B kontamine iğneler, kan ürünleri ve cinsel temasla bulaşır. Bu nedenle herhangi bir tıbbi işlem, dövme veya piercing yaptıracaksanız, yeni bir partnerle cinsel temas ihtimali varsa aşı yaptırmanız önerilir.

Polio aşısı: Çocukluk döneminde  çocuk felcine karşı aşılanmış, ancak yetişkin olarak çocuk felci tekrar dozu yapılmadıysa, bir pekiştirici doz alınmalıdır. Yetişkinlerin yaşamlarında sadece bir pekiştirici çocuk felci aşı dozuna ihtiyacı vardır.Aşılanmamış veya eksik aşılanmış ve aşılanma durumunu bilmeyenler için rutin seri aşılama önerilir.

Kuduz aşısı: Kuduz genellikle köpeklerde bulunmakta olup diğer memelilerde de bulunabilir. Isırılma veya tırmalanma durumunda ülkede kuduz tedavi imkanı sınırlı olabilir veya hiç olmayabilir. Kuduz hayvanlarla karşılaşma olasılığı daha yüksek olan aşağıdaki gezginler için aşılama düşünülebilir:

  • Hayvanlar tarafından ısırılma veya tırmalanma riski oluşturacak dış mekan aktiviteleri ve diğer faaliyetlerde bulunacak kampçılar, macera gezginleri veya mağara kaşifleri,
  • Hayvan ve örnekleriyle ilgilenen veteriner hekimler, hayvan bakıcıları, saha biyologları veya laboratuvar çalışanları
  • Kırsal alanlara giden ziyaretçiler,
  • Hayvanlarla oynama eğiliminde olmaları, ısırıldıklarını ifade edememeleri ve baş- boyun ısırıklarının daha fazla olabilmesi nedeniyle, hayvanlar tarafından ısırılma veya tırmalanma olasılığı daha yüksek olan çocuklar için kuduz aşısı düşünülebilir.

Sarı Humma aşısı (2020):

Ülkeye giriş gerekliliği: Sarıhumma hastalığının görüldüğü bir ülkeden ( Afrika'dan Eritre, Ruanda, Somali, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti ve Zambia dahil  )  gelen ve Sarıhumma hastalığının görüldüğü bir ülkenin (yukarda bahsedilen aynı ülkelerle beraber) havalimanından transit geçişi 12 saatten fazla süren 9 aylık ve üzerindeki yolculardan Sarıhumma aşısı ile aşılandığını gösteren Uluslararası Aşı Sertifikası istenir.

Bir aşı sertifikası yokluğunda kişi   sarıhumma bulaşma riskli bölgeden çıkıştan itibaren 6 güne kadar karantinada göz altına alınacaktır.

DSÖ sarıhumma aşı önerisi: Yok.

Diğer ülke gerekliliği (2020): Yaş ve aşı durumuna bakılmaksızın polio aşısı istenir; Afganistan, Endonezya, Mayammar, Nijerya, Pakistan, Papua Yeni Gine ve Somali'den gelen yolcuların ülkeye  giriş vizesi için bu bölgelerden ayrılmadan önceki 12 ay ve  en az 4 hafta öncesi bir doz oral (OPV) veya intravenoz (IPV) polio aşısı alındığının uluslararası sağlık tüzüğünün Ek 6'sında belirtilen uluslararası bir aşı sertifikası şeklinde ispat etmesi gerekmektedir.  Angola, Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Gana, Kenya, Mozambik, Nijer ve Filipinler’den gelen tüm gezginler için  ülkeye  giriş vizesi için bu bölgelerden ayrılmadan önceki 12 ay ve  en az 4 hafta öncesi bir doz oral (OPV) veya intravenoz (IPV) polio aşısı alındığını uluslararası sağlık tüzüğünün Ek 6'sında belirtilen uluslararası bir aşı sertifikası şeklinde ispat etmesi gerekmektedir.

Sıtma (2020): P. Falciparum ve P. Vivax kaynaklı sıtma tehlikesi çok sınırlı olmakla beraber Haziran ayından Ekim ayına kadar El Faiyûm’da görülmektedir (1998 yılından beri yerli vaka rapor edilmemiştir). İlaç kullanmayı gerektirecek seviyede tehlike yoktur. Her hangi bir tedbire gerek yoktur.

Ülkedeki salgın hastalıklar hakkında bilgi almak için tıklayınız

Ülkenin Sağlık Koşulları

UYARI !

Bu ülkede, Dünya'da salgın halinde devam etmekte olan COVID-19 vakaları görülmektedir.

Hastaneler

Devlet, üniversite ve özel olmak üzere üç tür hastane mevcuttur. Genel itibariyle bakımsız, teknik donanım ve personel kalitesi bakımından yetersiz olan devlet hastanelerinden yabancılar acil durumlar haricinde yararlanmamaktadır. Üniversite hastaneleri temizlik, teknik donanım ve personel bakımından daha iyi durumda sayılabilir.  Koşullarının daha uygun olması nedeniyle yabancılar tarafından daha çok tercih edilen özel hastaneler ise Avrupa standartlarının gerisinde kalmaktadır. Başkent Kahire’de bazı özel hastanelerden bir kısmı şunlardır:

Misr International Hospital, El- Nada (Kadın Doğum), Dar El Fouad, El-Haram, El- Saf, El-Salam, El-Shabrawishy, Nile Badrawy, Assalam International, Ghaly’s Tıp Merkezi, El-Hayat Hospital, St. Peter, Cleopatra Hospital, Heliopolis, Anglo-Amerikan Hospital, Dar El-Shefa.

Tedavi ve Yatak Ücretleri

Mısır’daki özel hastane ve muayenehanelerdeki tedavi ve yatak ücretleri Türkiye’deki fiyatlarla eşdeğer düzeydedir.

Sağlık Sigortası ve Primler

Sağlık sigortası uygulaması Mısır’daki yabancılar arasında yaygın bir şekilde tercih edilen bir uygulama değildir. Sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyulduğunda geri ödemelerde zorluk çıkartması bunun temel gerekçesi olarak gösterilmektedir.

İçme Suyu Temin Koşulları

Ülkedeki içme suyunun büyük bir bölümü Nil Nehri üzerine kurulan arıtma tesislerinden elde edilmektedir. Yoğun miktarda kireç ve klor oranına sahip şehir şebeke suyunun içilmesi tavsiye edilmemektedir. Buna rağmen dar gelirli Mısır halkı içme suyunu şehir şebekesinden temin etmektedir. Genel itibariyle daha iyi bir yaşam standardına sahip yabancılar ise, çeşitli firmalar tarafından üretilen ve plastik şişeler içinde satılan içme sularını kullanmakta, hatta yemeklerde dahi bu suyu tercih etmektedirler.

İlaç Temin Koşulları

Uluslararası ilaç firmalarının bir bölümünün pazara girme imkanı bulduğu Mısır’da ilaç temininde güçlükle karşılaşılmamakta, ihtiyaç duyulan ilaçlar eczanelerden kolaylıkla temin edilebilmektedir. Mısır menşeli ilaçlar, Türkiye’ye oranla ucuz olmakla birlikte kalite bakımından daha zayıftır. Aynı marka ilaçların terkibinde dahi Avrupa’daki muadillerine oranla farklılık bulunmakta, etken madde oranı kimi ürünlerde daha düşük tutulmaktadır.

 

 

 

 

Seyahat Dönüşü Öneriler

Eğer seyahat sonrası kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir doktora görünmeniz gerekebilir. Doktorunuza seyahatte nereye gittiğinizi ve seyahatte ne yaptığınızı mutlaka söyleyin. Ayrıca seyahat sırasında bir hayvan tarafından ısırıldıysanız veya tırmalandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

Sıtma her zaman ciddi bir hastalıktır ve ölümcül olabilir. Eğer sıtma riskli bölgede seyahat sırasında veya seyahatten sonraki 1 yıl içerisinde eve dönüşünüzde ateşli bir hastalık geçirirseniz, acil tıbbi yardım almalısınız. Doktorunuza mutlaka seyahatiniz hakkında bilgi veriniz.

Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı