GANA

GANA
Başkent Akra
Nüfus 27.900.000
Konum Batı Afrika
İklim Tropikal iklime sahiptir.

Harita Koordinatı

Önerilen Aşı ve İlaçlar

Rutin aşılar: Her yolculuk öncesi rutin aşılarınızın güncel olduğundan emin olun. Bu aşılar: Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR), Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Su çiçeği, Polio ( çocuk felci ) ve yıllık grip aşısıdır.

Kızamık birçok ülkede görülebildiğinden  ve son yıllarda dünya çapında salgınlar meydana geldiğinden, seyahate çıkmadan önce kızamığa karşı bağışıklık durumunuzdan emin olun.

Hepatit A aşısı: Gana'da yemek yediğiniz veya kalacağınız yer neresi olursa olsun, kontamine su veya yiyeceklerle Hepatit A bulaşabileceğinden bu aşı önerilir.

Tifo aşısı: Gana'da kontamine yiyecek ya da sularla tifo bulaşabilir. Bu aşı,  tifo riskinin  yüksek olduğu endemik bölgelerde , küçük şehir veya kırsal alanları ziyaret edecek, arkadaş veya akrabalarının evinde ikamet edecek yolculara ve yemek gezginlerine, özellikle 1 aydan fazla kalmaları durumunda önerilebilir.

Hepatit B aşısı: Hepatit B kontamine iğneler, kan ürünleri ve cinsel temasla bulaşır. Bu nedenle herhangi bir tıbbi işlem, dövme veya piercing yaptıracaksanız, yeni bir partnerle cinsel temas ihtimali varsa aşı yaptırmanız önerilir.

Polio (Çocuk felci) aşısı : Ülkeye gitmeden önce çocuk felci aşısı yaptırmanız gerekebilir.

·  Eğer çocukken çocuk felcine karşı aşılanmış ama yetişkin olarak hiç çocuk felci aşısı hatırlatma dozu yaptırmadıysanız, bir hatırlatma dozu aşılanmalısınız.  Yetişkinlerin hayatlarında sadece bir kere çocuk felci hatırlatma dozuna ihtiyacı vardır. 

·  Eğer çocukken aşılarınız tamamlanmış değilse veya aşılama durumunuzu bilmiyorsanız, aşılanmanız hakkında doktorunuzla konuşmanız gerekir.

Meningokok menenjiti aşısı: Gana, Sahra altı Afrikası “menenjit kuşağı”na dahildir. Eğer Gana'yı hastalığın en sık görüldüğü kurak sezonda (Aralık-Haziran ayları arası) ziyaret edecekseniz aşı yaptırmanız önerilir.

Kuduz aşısı: Kuduz, Gana'da köpekler, yarasalar ve diğer memelilerde bulunabilir. Aşı özellikle aşağıdaki gruplara önerilir:

·  Hayvanlar tarafından ısırılma riski oluşturacak dış mekan aktiviteleri ve diğer faaliyetlerde bulunacak (kampçılık, yürüyüş, bisiklet, macera seyahati ve mağaracılık gibi ) gezginler,

·  Hayvanlarla veya hayvanlar etrafında çalışacak kişiler (Veteriner hekimleri, vahşi yaşam uzmanları ve araştırmacılar gibi),

·  Gana'ya uzun yolculuk yapacak veya bu ülkedeki ücra bölgelere taşınacak olan kişiler,

·  Hayvanlarla oynama eğiliminde oldukları, ısırıldıklarını söylemeyebildikleri ve baş- boyun ısırıkları daha fazla olabildiği için çocuklar.

Sarıhumma aşısı (2019):

Ülkeye giriş gerekliliği: Sarıhumma aşısı yapıldığını gösteren Uluslararası Aşı Sertifikası, 9 aylık ve  üzerindeki tüm yolcular için gereklidir.

DSÖ sarıhumma aşı önerisi: Var.

Sıtma (2019): Sıtma tehlikesi yaygın olarak P. falciparum'a bağlı yıl boyunca tüm ülkede mevcuttur.

Sıtma riski için sivrisinek ısırıklarına karşı önlemlere ilave olarak;

Meflokin 250mg tablet haftalık (haftada 1x250 mg tablet alınmak üzere seyahate çıkmadan 1 hafta önce başlanır, seyahat boyunca ve seyahatten sonra 4 hafta daha devam edilir.) ya da

Atovaquone/Proguanil tablet günde 1 kez 250/100mg olmak üzere yolculuktan 1-2 gün önce başlanır. Seyahat süresince ve döndükten sonra1 hafta devam edilir ya da

Doksisiklin 100mg kapsül günlük (günde 1x100 mg tablet alınmak üzere seyahate çıkmadan 1 gün önce başlanır, seyahat boyunca ve seyahatten sonra 4 hafta daha devam edilir).

Not: İlaçlar mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdır.

 

Ülkedeki salgın hastalıklar hakkında bilgi almak için tıklayınız

Ülkenin Sağlık Koşulları

UYARI !

Bu ülkede, Dünya'da salgın halinde devam etmekte olan COVID-19 vakaları görülmektedir.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosu için tıklayınız

Hastaneler

Gana Sağlık Hizmetleri Kurumu Bakanlığın denetimi altında ülkede sağlık hizmetlerini sunan özerk bir kurumdur. Başlıca görevi ülkede sağlık hizmeti sunumu ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulması, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini artırılması, sağlık hizmet sunumunda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Ülkede birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri (Toplum-tabanlı Sağlık Planlaması ve Hizmeti-CHPS; sağlık merkezleri, poliklinikler, ilçe hastaneleri ve bölge hastaneleri) bahsekonu kurum tarafından yürütülmektedir. Her bölgede bir hastane olmak üzere, toplam 9 bölge hastanesi (Bölge hastanelerinden bir tanesi Eğitim Hastanesi'ne çevrilmiştir) bulunmaktadır.

- Eğitim Hastaneleri

Gana'da üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı 4 adet eğitim hastanesi bulunmaktadır. Sözkonusu hastaneler, Akra, Kumasi, Cape Coast ve Tamale'de yer almaktadır. Cape Coast'ta bulunan hastane 2014 yılında açılmıştır.

 

- Christian Professional Fellowship (CPF)

Tel: +233 (0)302 412234

Adres: 

New Achimota

Burkina Faso Road

Akra

 

- Health Screen Ghana (ASI-Malaria Travel Clinic)

Tel: +233 (0)20 4598 700

Adres: 

20 Watson Avenue

Adabraka

Po Box CT 2681, Cantonments

Akra

 

- Medifem Hospital & Fertility Centre

Tel: +233 (0)21 779 566

Adres: 

House No. C394, Blohum Street

Directly opposite Exclusive Men's

Wear Boutique

Fax: +233 (0)21 767 660

 

- Military Hospital

Tel: +233 (0)21 777 595

Adres: 

Neghelli Barracks

Fax: +223 (0)21 773 981

 

 - Nyaho Medical Centre

Tel: +233 (0)21 775 341

Adres: 

35 Aviation Road

Airport Residential Area

Akra

Fax: +233 (0)21 777 593

 

Tedavi ve Yatak Ücretleri

Genel anlamda sağlık hizmetleri, alt yapısı açısından mevcut hizmet talebine bakıldığında yeterli görülmektedir. Ancak modernizasyon ve mekanların yeniden planlanması çalışmaları yapılmalıdır. Ülkede 10.000 kişiye 9 yatak düşmektedir.

Genellikle hastanelerde hasta odaları koğuş tipidir ve yatakları genel anlamda eski, koğuşlar kalabalık, bazı hastanelerde hastaların banklarda yatış sırası bekledikleri, balkon ve koridorlara yatak konularak yatak talebinin karşılanmaya çalışıldığı gözlenmektedir. Hastaneler dağınık bloklarda hizmet vermektedir. Hastanelerde tıbbi cihaz ve malzeme eksikliği söz konusudur. Genel olarak yoğun bakım servislerinde özellikle de yenidoğan ve kadın doğum kliniklerinde yetersizlikler olduğu gözlenmektedir.

Sağlık Sigortası ve Primler

Ülkede halihazırda bir sağlık sigorta sistemi (Ulusal Sağlık Sigortası Sistemi) bulunmakta ve sağlık hizmetleri kamuda bazı hizmetler dışında ücretsiz sunulmaktadır. Ayrıca özel sağlık sigortaları da mevcuttur. Kamu tarafından sunulan hizmetler yetersizdir ve bir çok kişi hizmet alabilmek için ya cebinden para vermek zorunda yada özel sigorta yaptırmak durumundadır.

Sağlık kuruluşlarına başvuran, Ulusal Sağlık Sigortası Sistemine bağlı  her bir hasta için Beyan Formu açılmakta ve doldurulan forma karşılık olarak sağlık hizmet sunucusuna sigortadan para ödenmektedir. Sigortanın karşılamadığı sağlık hizmeti ve ilaç bedeli hastadan alınmaktadır.

Gana Ulusal Sağlık Sigortası (USBS)  herhangi bir Ganalının hasta olması halinde katkıda bulunulabilmesini teminen sağlık bakımı alma fonu tarafından desteklenmesi için kurulmuştur. Üç tip olarak oluşturulan sigorta sisteminde;

-Bölge Çapında Karşılıklı Sağlık Sigortası Programı

-Özel Karşılıklı Sağlık Sigortası Programı

-Özel Ticari Sağlık Sigortası Sistemi yer almaktadır.

Ülkede gelir seviyesine göre de bir prim ölçeği vardır.

 

İçme Suyu Temin Koşulları

Ülke içerisinde her tarafa dağılmış bir su şebeki bulunmamakla birlikte, bazı bölgelerde şebekeden su verilmektedir. Su verilmeyen alanlarda ise, konutların yanına inşa edilen depolara su taşınması suretiyle kullanma suyu ihtiyacı karşılanabilmektedir. Bununla birlikte bahsekonu suyun içme suyu olarak kullanılması tifo, kolera, ishal vb. hastalıklar yönünden büyük riskler barındırmaktadır. Dolayısıyla, ülkede satılan damacana suların içme suyu olarak tüketilmesi daha uygundur.

 

İlaç Temin Koşulları

İlaç fiyatları kamu tarafından düzenlenmemektedir. Serbest piyasa koşullarında eczaneler ilaçları ilaç depolarından firmaların belirlediği fiyatlar üzerinden temin etmektedir.

Ülkede Ulusal Sağlık Sigortası Sistemi (National Health Insurance Scheme) tarafından ödenen bir ilaç listesi bulunmaktadır. Bu listenin dışında bir ilacın doktor tarafından yazılması durumunda hasta ilaç bedelinin tamamını ödeyerek temin etmektedir

 

 

 

 

Seyahat Dönüşü Öneriler

Eğer seyahat sonrası kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir doktora görünmeniz gerekebilir. Doktorunuza seyahatte nereye gittiğinizi ve seyahatte ne yaptığınızı mutlaka söyleyin. Ayrıca seyahat sırasında bir hayvan tarafından ısırıldıysanız veya tırmalandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer doktorunuz seyahatiniz için  sizlere sıtma koruyucu ilaç  reçete ettiyse, seyahatten döndükten sonra alınması gereken süre kadar ilacı almaya  devam etmelisiniz. Sıtma koruyucu İlacı almayı erken keserseniz hala sıtma hastası olabilirsiniz.

Sıtma her zaman ciddi bir hastalıktır ve ölümcül olabilir. Eğer sıtma riskli bölgede seyahat sırasında veya seyahatten sonraki 1 yıl içerisinde eve dönüşünüzde ateşli bir hastalık geçirirseniz, acil tıbbi yardım almalısınız. Doktorunuza mutlaka seyahatiniz hakkında bilgi veriniz.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi