İRLANDA

İRLANDA
Başkent Dublin
Nüfus 4.761.865
Konum Batı Avrupa
İklim Ilıman ve yağışlı bir iklime sahiptir.

Harita Koordinatı

Önerilen Aşı ve İlaçlar

Rutin aşılar: Her yolculuk öncesi rutin aşılarınızın güncel olduğundan emin olun. Bu aşılar: Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR), Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Su çiçeği, Polio ( çocuk felci ) ve yıllık grip aşısıdır.

Kızamık birçok ülkede görülebildiğinden  ve son yıllarda dünya çapında salgınlar meydana geldiğinden, seyahate çıkmadan önce kızamığa karşı bağışıklık durumunuzdan emin olun.

Hepatit A aşısı: Hepatit A salgınları tüm dünyada ve bazen de riskin düşük olduğu ülkelerde de oluşabilmektedir. İrlanda’da, kontamine su veya yiyeceklerle Hepatit A bulaşabileceğinden bu aşının size gerekli olup olmadığını doktorunuza danışmanız önerilir.

Hepatit B aşısı: Hepatit B kontamine iğneler, kan ürünleri ve cinsel temasla bulaşır. Bu nedenle herhangi bir tıbbi işlem, dövme veya piercing yaptıracaksanız, yeni bir partnerle cinsel temas ihtimali varsa aşı yaptırmanız önerilir.

Kuduz aşısı: Kuduz, İrlanda’da yarasalarda bulunabilir. Ancak köpeklerde bulunmamaktadır ve birçok ziyaretçi için önemli bir risk teşkil etmez. Aşı sadece aşağıdaki gruplara önerilir:

·   Yarasalar tarafından ısırılma riski bulunan ücra dış mekanlarda bulunacak (macera seyahati ve mağaracılık gibi diğer aktiviteler için)gezginler,

·   Yarasalarla veya yarasalar etrafında çalışacak kişiler ( vahşi yaşam uzmanları ve araştırmacılar gibi).

Sarı Humma aşısı (2018):

Ülkeye giriş gerekliliği: Hiçbir uluslararası yolcudan sarıhumma aşılama sertifikası istenmez.

DSÖ sarıhumma aşı önerisi: Yok.

Aşılar hakkında bilgi almak için tıklayınız

Ülkedeki salgın hastalıklar hakkında bilgi almak için tıklayınız

Ülkenin Sağlık Koşulları

 

UYARI !

Bu ülkede, Dünya'da salgın halinde devam etmekte olan COVID-19 vakaları görülmektedir.

İrlanda'da sağlık koşulları Batı Avrupa ile benzerlik göstermektedir. Ortalama yaşam süresi AB ortalamasının üzerindedir. Yapılan anketlerde kadınların % 83'ünün, erkeklerin % 86'sının sağlıklı olduğunu ifade ettiği belirtilmektedir.

Hastaneler

Ülkede devlet hastanelerinin yanısıra özel hastaneler de bulunmaktadır.

İrlanda’da nüfusa oranla hastane yatağı, doktor ve hemşire sayısı OECD ortalamasının altındadır. (1000 kişiye 3 hastane yatağı, 2,7 doktor ve 12,2 hemşire düşmektedir.) Ülkede yeterli sayıda sağlık çalışanı bulunmamasının sonucu olarak, hastanelerde uzun saatler beklenmekte, koridorlar boyunca uzanan kuyruklar oluşmaktadır. Özel sağlık sigortası sahibi olanlara öncelikli ve hızlı tedavi imkanı sağlanmaktadır.

İrlanda’da yaygın olan aile hekimliği uygulaması çerçevesinde hastalar uzman doktor ya da hastanelere yönlendirilmektedir.

Aile hekiminin yönlendirmesiyle devlet hastanesi ya da acil servise başvurulduğu takdirde herhangi bir ücret ödenmemektedir. Aile hekiminin yönlendirmediği hallerde hastaneye başvurulduğu takdirde kayda değer ücretler ödenmesi gerekmektedir.

Tedavi ve Yatak Ücretleri

Devlet hastaneleri:

- Aile hekiminin yönlendirmediği hallerde ayakta tedavi ya da acil servis için 100 Avro (AB vatandaşı olmayanlar için 300 Avro) ödenmesi gerekmektedir.

- Uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyan hastaların 24 saat hastabakıcılık hizmeti verilen hastanelerde en fazla 175 Avro, 24 saat hastabakıcılık hizmeti verilmeyen hastanelerde en fazla 130 Avro haftalık ücret ödemesi gerekmektedir.

Öte yandan, örneğin bir eğitim hastanesi olan St. Vincent’s Hastanesi’nde aile hekiminin yönlendirmediği hallerde ödenen ücretler aşağıda sunulmuştur:

- Tek yataklı oda (1 gece) : 1.000 Avro (AB vatandaşı olmayanlar için 1210 Avro)

- Çok yataklı oda (1 gece) : 813 Avro

- Günlük bakım: 407 Avro

Sağlık Sigortası ve Primler

İrlanda’da genel ve özel sağlık sigortası uygulamaları bulunmaktadır. Bununla birlikte, gelir düzeyi, sağlık sorununun türü, maluliyet ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak, muayene-tedavi ücretinin sözkonusu sigortalar tarafından karşılanmayan kısmı hastalar tarafından karşılanabilmektedir. Örneğin belli bir düzeyin üzerinde geliri olanlar ödeme yapmaktadırlar. Ödenen sağlık sigortası primleri % 20 vergi muafiyetine tabidir.

Belli bir düzeyin altında geliri olanlara İrlanda Devleti tarafından verilen bir kartla (ülkemizdeki yeşil kart uygulamasına benzemektedir) ücretsiz tedavi imkanı sağlanmaktadır.

AB üyesi ülkeler ve İsviçre vatandaşları sahip oldukları sağlık sigortası kartını (European Health Insurance Card-EHIC) beraberlerinde İrlanda'ya getirdiklerinde, bazı sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmektedirler. Keza İrlanda'da en az bir yıldır ikamet eden kişiler yerleşik sayılmakta, devlet tarafından verilen sağlık sigortası kartına (Irish Health Insurance Card-IHIC) sahip olmakta ve benzer şekilde bazı sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmektedirler.

İrlanda’da en büyük özel sağlık sigortası Voluntary Health Insurance Board'dur (VHI). Ayrıca Laya Healthcare, Hibernian Aviva, GloHealth ve HSF Health Plan de öndegelen sigorta kuruluşları arasındadır.

“Health Insurance Authority” sektörü düzenleyici kurumdur.

Genel uygulama, sağlık hizmeti satın alınan doktorlara ya da sağlık kuruluşlarına hasta tarafından ödeme yapılması, daha sonra ödenen tutarın sigorta şirketinden talep edilmesi şeklindedir. 

Sigorta şirketleri ayakta tedavi, yataklı tedavi, annelik, iyileşme dönemi, psikiyatrik tedavi ve madde kullanımı alanlarında asgari ödemeyi yapmaktadır.

Şirketler cinsiyet ya da sağlık durumu gözetmeksizin her başvuranı kabul etmek, primler ödendiği sürece hastaya karşı yükümlülüğünü yerine getirmek, ayrıca yaş, cinsiyet ve sağlık durumu gözetmeksizin belirli bir paket kapsamında her hastadan aynı ücreti almak zorundadır.

Sigortanın geçerli hale gelmesi için 26-104 hafta arasında bekleme süresi dolmalıdır. 

Özel sağlık sigortası için ilgili şirkete başvurularak sigorta sözleşmesi yapılmaktadır. Sözleşmeler 12 ay sürelidir.

İçme Suyu Temin Koşulları

Şebeke suyu içilebilmektedir. Ayrıca marketlerden şişe suyu temini mümkündür.

İlaç Temin Koşulları

Bazı  ilaçlar market ya da eczanelerden temin edilebilmektedir. Bununla birlikte antibiyotikler dahil birçok ilacı temin edebilmek için reçete gerekmektedir.

 

 

Seyahat Dönüşü Öneriler

Eğer seyahat sonrası kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir doktora görünmeniz gerekebilir. Doktorunuza seyahatte nereye gittiğinizi ve seyahatte ne yaptığınızı mutlaka söyleyin. Ayrıca seyahat sırasında bir hayvan tarafından ısırıldıysanız veya tırmalandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi