İSVEÇ

İSVEÇ
Başkent Stokholm
Nüfus 10 343 403
Konum Kuzey Avrupa
İklim Soğuk ve yağışlıdır.

Harita Koordinatı

Önerilen Aşı ve İlaçlar

Rutin aşılar: Her yolculuk öncesi rutin aşılarınızın güncel olduğundan emin olun. Bu aşılar: Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR), Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Su çiçeği, Polio ( çocuk felci ) ve yıllık grip aşısıdır.

Kızamık birçok ülkede görülebildiğinden  ve son yıllarda dünya çapında salgınlar meydana geldiğinden, seyahate çıkmadan önce kızamığa karşı bağışıklık durumunuzdan emin olun.

Hepatit A aşısı: Hepatit A salgınları tüm dünyada ve bazen de riskin düşük olduğu ülkelerde de oluşabilmektedir. İsveç’de, kontamine su veya yiyeceklerle Hepatit A bulaşabileceğinden bu aşının size gerekli olup olmadığını doktorunuza danışmanız önerilir.

Hepatit B aşısı: Hepatit B kontamine iğneler, kan ürünleri ve cinsel temasla bulaşır. Bu nedenle herhangi bir tıbbi işlem, dövme veya piercing yaptıracaksanız, yeni bir partnerle cinsel temas ihtimali varsa aşı yaptırmanız önerilir.

Kuduz aşısı: Kuduz, İsveç’de yarasalarda bulunabilir. Ancak köpeklerde bulunmamaktadır ve birçok ziyaretçi için önemli bir risk teşkil etmez. Aşı sadece aşağıdaki gruplara önerilir:

·  Yarasalar tarafından ısırılma riski bulunan ücra dış mekanlarda bulunacak (macera seyahati ve mağaracılık gibi diğer aktiviteler için) gezginler,

·  Yarasalarla veya yarasalar etrafında çalışacak kişiler ( vahşi yaşam uzmanları ve araştırmacılar gibi).

Sarı Humma aşısı (2019):

Ülkeye giriş gerekliliği: Hiçbir uluslararası yolcudan Sarıhumma  aşılama sertifikası istenmez

DSÖ sarıhumma aşı önerisi: Yok.

Ülkedeki salgın hastalıklar hakkında bilgi almak için tıklayınız

Ülkenin Sağlık Koşulları

UYARI !

Bu ülkede, Dünya'da salgın halinde devam etmekte olan COVID-19 vakaları görülmektedir.

Acil durumlar için iletişime geçilecek numara 112’dir. Hastalıklar veya sağlık hizmetleri hakkında bilgi almak içinse 1177 nolu Sağlık Danışma Hattı aranabilmektedir. İsveç dışından bir telefondan da +46771117700 numarası aranarak ulaşılabilmektedir.

İsveç Sivil Savunma İdaresi (MSB) kontrolündeki “https://www.krisinformation.se/en” internet adresinde doğal afetler ile acil durumlara ilişkin güncel bilgi ve duyurular bulunmaktadır.

İsveç sağlık sistemi eşit erişim ilkesine dayanmaktadır ve  büyük ölçüde yerel seçimlerle belirlenen siyasilerin başında bulunduğu İl Yönetimleri’nin sorumluluğundadır. (County Administrative Boards- Länsstyrelse) Merkezi yönetim ise sadece sağlık sisteminde uyulacak esasları belirlemektedir. Sağlık hizmetlerinin kalitesi gelişmiş ülkelerle benzerlik göstermektedir.

Hastaneler

İsveç’te hastanelerin neredeyse tamamı devlete aittir. Stokholm’de bulunan Hemşire Yüksek Okulu – Sophiahemmet Hastanesi gibi az sayıdaki vakıf hastaneleri istisna oluşturmaktadır.

Özellikle Stokholm’deki Karolinska Enstitüsü ve Uppsala şehrindeki Uppsala Üniversiteleri, uluslararası düzeyde önde gelen tıbbi araştırma merkezleri içeren üniversite hastanelerine sahiptir. Ülkede tıbbi tedavi ve sağlık donanım teknolojileri İsveç Devleti’nin de önemli yatırım yaptığı stratejik sektörlerdendir.

Hastanelerde tedavi ve bakım iyidir. Ancak, doktor sayısının azlığı nedeniyle acil durumlarda bile 3-4 saat beklenilmektedir. Özel doktorlarda muayene olmak için bile bir süre beklemek durumunda kalınabilir.

Hastaneye başvurulması halinde muayene ücreti olarak ortalama 1200 Kron ödenmesi gerekmektedir.

Hastaneye başvurulması halinde muayene ücreti olarak ortalama 1800 İsveç Kronu (SEK) ödenmesi (acil servis için 2000-2200 SEK) gerekmektedir.

Tedavi ve Yatak Ücretleri

İsveç vatandaşları, oturma ve çalışma izni sahipleri, eğitim süresi bir yılı aşan yabancı öğrenciler ve AB/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi ülke vatandaşları için genel sağlık sigortası mevcuttur. Bu sigorta kapsamında ilk tanı/teşhis vizitesi için küçük bir ücret ödenmekte, daha sonraki tedavi sürecinde hastalardan ücret alınmamaktadır.

AB/AEA üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları tedavi masraflarını kendileri karşılama durumundadırlar. Bu kişiler için hastanelerin acil servisinde muayene temel ücreti alınmakta olup, ayrıca yapılan tahlil ve müdahaleler hastaya fatura edilmektedir. Bu tip hastaların yatarak tedavi görmeleri halinde yatak ücreti alınmamaktadır. AB/AEA üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına sağlanacak sağlık hizmetleri için oluşturulmuş ücret tarifeleri bulunmamakta, bu hizmetlerin maliyeti her vakada ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

http://www.1177.se/Other-languages/Engelska/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter/ adresinden tedavi ücretleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmektedir.

Sağlık Sigortası ve Primler

İsveç’te çalışanların emeklilik ve refah sistemi primleri işveren tarafından, işsizlerin primleri ise mensubu oldukları işsizlik sigortası kurumu tarafından ödenmektedir. Sağlık sigortası, yaşlılara yönelik hizmetlere ait primler bu ödenekler içerisinde yer almaktadır. 18 yaşını doldurmamış çocukların aldığı her türlü sağlık hizmeti devlet tarafından karşılanmaktadır. İsveç’te vatandaşların bir yıllık süre içerisinde sağlık hizmetlerine ve reçeteli ilaçlara ödeyeceği toplam giderlere sınır getirilmiştir. Sağlık hizmetleri için bir yıllık süre içerisinde toplam 1150 İsveç Kronu (SEK), ilaçlar için ise 2350 SEK sınırı aşıldığı zaman, o dönemde ortaya çıkan yeni masrafların tamamı genel sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Özel sağlık sigortası mümkün olmakla beraber yabancılar için primleri oldukça yüksektir.

İçme Suyu Temin Koşulları

İsveç OECD ülkeleri arasında en kaliteli içme suyuna sahip ülkedir. Şehir şebekesinden sağlanan su içilebilir niteliktedir. Bu konuda altyapı yatırımlarına önem verilmekte, yaşanan sorunlar süratle giderilmektedir.

İlaç Temin Koşulları

İsveç’te eczaneler yakın geçmişe kadar devlete ait bir işletmenin tekelindeydi. Yapılan reformla bazı şirketler de eczane açmaya başlamıştır. Ancak ilaç fiyatları ve satış koşulları ülke genelinde aynıdır. Vitamin ve ağrı kesiciler gibi ilaçlar dışında reçete mecburiyeti bulunmaktadır. Reçetesiz antibiyotik verilmemektedir. Ağrı kesiciler  gibi bazı reçetesiz ilaçlar marketler ve gazete bayilerinde de satılmaktadır.

Seyahat Dönüşü Öneriler

Eğer seyahat sonrası kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir doktora görünmeniz gerekebilir. Doktorunuza seyahatte nereye gittiğinizi ve seyahatte ne yaptığınızı mutlaka söyleyin. Ayrıca seyahat sırasında bir hayvan tarafından ısırıldıysanız veya tırmalandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma